Kilkadziesiąt lat temu w Karczowie powstała ochotnicza straż pożarna. Kiedy dokładnie? Nie znamy dokładnej daty. Informacje historyczne są niestety szczątkowe.

Znamy natomiast skład zarządu wyłoniony jesienią 1959 roku. Prezesem wybrano wówczas Mieczysława Oleśkiewicza, a naczelnikiem Piotra Gaika. Przez długie lata pełnili kierownicze funkcje w OSP.

W 1962 roku trwała już budowa murowanej remizy oraz zbiornika przeciwpożarowego. Remiza została ukończona w 1965 roku. Straż liczyła wówczas 16 druhów. Ze sprawozdań z 1968 roku wiemy, iż jednym z dochodów straży były zabawy taneczne. Zakupiono książkę pamiątkową, aby dokumentować dzieje OSP.Ostatnie lata nie były jednak łaskawe dla tutejszej straży. Postanowiła to zmienić grupa mieszkańców Karczowa, która planuje reaktywację jednostki. W ubiegłym tygodniu odbyło się zebranie, które wyłoniło nowy zarząd. Powstał także profil na portalu społecznościowym Facebook. W tym miejscu życzymy nowemu zarządowi powodzenia w misji reaktywacji jednostki.

Zdjęcie archiwalne remizy pochodzi z archiwum OSP. To prawdopodobnie lata 80-te. Pieczątka na dokumentach pochodzi z końca lat 50-tych XX wieku.